Convenio coa empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Salica, Alimentos Congelados, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: