Convenio con Roomleader, S.L. e IGM WEB, S.L., para a implantación dun sistema FP dual. IES Val do Asma

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Roomleader, S.L, e IGM Web,S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no IES Val do Asma.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Roomleader S.L.
Entidade colaboradora: 
IGM WEB S.L.
Centro educativo: 
IES Val do Asma
Etiquetas: