Convenio con Repsol S.A. para a implantación dun sistema de FP dual. IES A Sardiñeira

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Repsol, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Sardiñeira.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Repsol S.A.
Centro educativo: 
IES A Sardiñeira
Ciclo formativo: 
Química industrial
Etiquetas: