Convenio con Pérez Rumbao, S.A., para a implantación dun sistema de FP dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Pérez Rumbao, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Pérez Rumbao, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: