Convenio coa empresa A. Pazos de Lusco, S.L. en materia de FP dual. CIFP A Granxa

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa A. Pazos de Lusco, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP A Granxa, asinado o dous de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
A. Pazos de Lusco, S.L.
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Ciclo formativo: 
Aceites de oliva e viños
Etiquetas: