Convenio coa empresa Ourenlift, S.L. en materia de FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Ourenlift, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Manuel Chamoso Lamas, asinado o vinte e cinco de xuño.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ourenlift, S.L.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Etiquetas: