Convenio coa asociación Nove Grupo Gastronómico e varias empresas, para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a asociación Nove Grupo Gastronómico e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Compostela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Asociación Nove Grupo Gastronómico
Entidade colaboradora: 
Fogón Retiro da Costiña, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gastrourense, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gómez Fraga, SPC
Entidade colaboradora: 
José González-Solla González (restaurante Solla)
Entidade colaboradora: 
Lucía Freitas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Pepe Vieira, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Salitre de Barizo, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Ciclo formativo: 
Dirección de cociña
Etiquetas: