Convenio coa empresa Navantia S.M.E. para a implantación dun sistema FP dual no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia S.M.E. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia S.M.E.
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Etiquetas: