Convenio coa empresa Navantia S.M.E., para a implantación dun sistema FP dual no CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia S.M.E. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia S.M.E.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: