Convenio con Navantia e Cad Tech Ingenieros para a implantación dun sistema FP dual no CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de setembro de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Navantia, S.A., S.M.E. e Cad Tech Ingenieros, S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia, S.A., S.M.E.
Entidade colaboradora: 
Cad Tech Ingenieros, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: