Convenio coa empresa Maimbar Group, S.L en materia de FP dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Maimbar Group, S.L, en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Covenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Gama e Hijos, S.L, Thune Eureka, S.A, Stac, S.L, Ingenería y Montaxes Rías Baixas, S.L, Rotogal, S.L, Exlabesa Building Systems, S.A, Extrusionados Galicia, S.A, Francisco Eiras Iglesias, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Valga, asinado o catorce de xuño de dou mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Maimbar Group, S.L.
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: