Convenio coa empresa Maimbar Group, S.L. para a implantación dun sistema FP dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte e un o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Maimbar Group, S.L, pola que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Valga, asinado o nove de xullo de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Maimbar Group, S.L.
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Mecanizado
Etiquetas: