Convenio coa empresa M. Caeiro, S.A. en materia de FP dual. IES A Pontepedriña

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa M. Caeiro, S.A., en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros educativos, asinado o vinte e dous de xuño de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
M. Caeiro, S.A.
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: