Convenio con Lonza Biologics Porriño e CZ Veterinaria para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as empresas Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Manuel Antonio.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Lonza Biologics Porriño S.L.
Entidade colaboradora: 
CZ Veterinaria S.A.
Centro educativo: 
CIFP Manuel Antonio
Etiquetas: