Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Luís Seoane

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Juncal Alimentacion, S.L. en materia de formación profesional dual no IES Luís Seoane.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Juncal Alimentacion, S.L.
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Etiquetas: