Convenio con Ignacio González Montes, S.A. para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de abril de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Ignacio González Montes, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: