Convenio coa empresa Ignacio González Montes, S.A., para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesinal e a empresa Ignacio González Montes, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: