Convenio con Hijos de Rivera, S.A.U., para a implantación dun sistema FP dual. IES Universidade Laboral

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Hijos de Rivera, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Hijos de Rivera, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: