Convenio coa empresa Gam para a implantación dun sistema FP dual no CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xullo de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: