Convenio coa empresa Galicia Auto Estampación S.A., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Galicia Auto Estampación S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral de Ourense.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Galicia Auto Estampación S.A.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: