Convenio coas fundacións Mahou San Miguel e Exit para implantar un sistema FP dual. CIFP Compostela

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de agosto de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a Fundación Mahou San Miguel e a Fundación Exit, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Compostela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Fundación Mahou San Miguel
Entidade colaboradora: 
Fundación Exit
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Ciclo formativo: 
Servizos en restauración
Etiquetas: