Convenio coa empresa Foncafer, S.L. en materia de FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de outubro de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Foncafer, S.L., en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Covenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Climagal, S.L, T’uvento Ingeniería Minieólica, S.L, Incalfont Renovables, SLU, Fontanería Aquacee Instalacións, S.L, Aerosolar Térmica Coruña, S.L. e Climatega, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra, asinado o vinte e tres de xuño de dou mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Foncafer, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: