Convenio coas empresas FINSA e FORESA para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xullo de dous mil vinte o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Entidade colaboradora: 
Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: