Addenda ao Convenio con FINSA en materia de FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o un de outubro de dous mil vinte e un, a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Financiera Maderera S.A., en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se compromete a acoller nas súas instalacións a catro alumnos/as máis, asumindo un mínimo de dezaseis alumnos e alumnas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: