Convenio con FINSA para a implantación dun sistema de FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de abril de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Financiera Maderera, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Observación: A formación impartirase de xeito compartido entre o centro educativo e a empresa asinante, garantindo a adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos no ciclo formativo correspondente a obtención do título de Técnico en Procesamento e Transformación da Madeira e da formación complementaria do ciclo formativo de Operacións de Laboratorio.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: