Convenio con Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Compostela

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Compostela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Etiquetas: