Convenio con Eurostars Hotel Company, SLU, para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Valentin Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Eurostars Hotel Company, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentin Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, SLU
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Etiquetas: