Convenio coa empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U. para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Estética integral e benestar
Etiquetas: