Convenio con Eurostars Hotel Company, SLU, para a implantación dun sistema FP dual. IES de Foz

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Eurostars Hotel Company, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Foz.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, SLU
Centro educativo: 
IES de Foz
Ciclo formativo: 
Dirección de cociña
Etiquetas: