Convenio con Eurostars Hotel Company para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Carlos Oroza

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Carlos Oroza.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, S.L.U
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Ciclo formativo: 
Cociña e gastronomía
Etiquetas: