Convenio coa empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Centro educativo: 
IES de Foz
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Centro educativo: 
IES de Vilamarín
Centro educativo: 
CIFP Someso
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Etiquetas: