Convenio coa Empresa Municipal de aguas de la Coruña, S.A., para a implantación dun sistema de FP dual. IES Universidade Laboral

Asinado en Santiago de Compostela, o dezaoito de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Empresa Municipal de aguas de la Coruña
Centro educativo: 
CIFP Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Xestión da auga
Etiquetas: