Convenio coa empresa Dulce Nombre Jesús Pérez Ramos en materia de FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de outubro de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Dulce Nombre Jesús Pérez Ramos, en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela, asinado o vinte e tres de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Dulce Nombre Jesús Pérez Ramos
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: