Convenio coas empresas CZ Veterinaria e Lonza Biologics Porriño para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Manuel Antonio

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas CZ Veterinaria, S.A. e Lonza Biologics Porriño, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Manuel Antonio.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
CZ Veterinaria, S.A.
Entidade colaboradora: 
Lonza Biologics Porriño, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Manuel Antonio
Etiquetas: