Convenio con Comparex España, S.A.U, para a implantación dun sistema FP dual. IES San Clemente

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Comparex España, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES San Clemente.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Comparex España, S.A.U
Centro educativo: 
IES San Clemente
Etiquetas: