Convenio con CM Stores & Innovative Business S.L., para a implantación dun sistema FP dual. CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa CM Stores & Innovative Business, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
CM Stores & Innovative Business S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Márketing e publicidade
Etiquetas: