Convenio con Citadel, S.L.U., para a implantación dun sistema FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e cinco de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Citadel, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Citadel S.L.U.
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Ciclo formativo: 
Administración e finanzas
Etiquetas: