Convenio con Centro de Jardinería Gavín, C.B. en materia de FP dual. IES Plurilingüe San Rosendo

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de outubro de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Centro de Jardinería Gavín, C.B., en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Covenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe San Rosendo, asinado o nove de xullo de dou mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Centro de Jardinería Gavín, C.B.
Centro educativo: 
IES Plurilingüe San Rosendo
Etiquetas: