Convenio con Carpintería Ramón García, S.A., para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Santiago

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de maio de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Carpinteria Ramón García, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Santiago.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Carpinteria Ramón García S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Deseño e amoblamento
Etiquetas: