Convenio coa empresa Breogán Motor, S.L. para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de maio de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Breogán Motor, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Breogán Motor, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: