Convenio coa empresa Arenal Perfumerías S.L.U., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Arenal Perfumerías S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Guía e no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arenal Perfumerías S.L.U.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Etiquetas: