Convenio con Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L., para a implantación dun sistema FP dual. IES Universidade Laboral de Culleredo

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral de Culleredo

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Universidade Laboral
Etiquetas: