Convenio coa empresa Ángel López Soto, S.L., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dezaoito de xuño de dous mil vinte, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Ángel López Soto, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ángel López Soto, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: