Convenio con ANFACO-CECOPESCA e varias empresas, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de maio de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA) e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Fermín Bouza Brey.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Cefrico, SL
Entidade colaboradora: 
Escurís, SL
Entidade colaboradora: 
Conservas Daporta, SL
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes, SA
Centro educativo: 
IES Fermín Bouza Brey
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: