Convenio con Altia Consultores, S.A., para a implantación dun sistema FP dual. IES Fernando Wirtz Suárez

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Altia Consultores, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Fernando Wirtz Suárez.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Altia Consultores, S.A.
Centro educativo: 
IES Fernando Wirtz Suárez
Etiquetas: