Convenio coa empresa Alro Maquinaria, S.L. en materia de FP dual. IES A Pontepedriña

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de outubro de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Alro Maquinaria, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pontepedriña, asinado o nove de xullo de dous mil vinte e un.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Alro Maquinaria, S.L.
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: