Contactar con FP

Dirección Xeral de Formación Profesional
 
 
Director Xeral de Formación Profesional
D. José Luis Mira Lema

Subdirección Xeral de Formación Profesional
D. Carlos Vázquez Mariño
 • Teléfonos: 981 54 65 66
 • Fax: 881 99 95 09
 • Correo electrónico: sxfp@edu.xunta.gal
 
Servizo de Programación da Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 34
 • Validadacións e equivalencias de FP: 981 54 65 35
 • Convocatoria extraordinaria de módulos: 981 54 65 35
 • Desenvolvemento curricular: 981 54 02 09
 • Formación do profesorado de FP: 981 54 65 09
 • Formación profesional a distancia: 981 54 02 08
 • Formación profesional dual: 881 99 65 19 - 881 99 70 94 - 981 54 65 52
 • Ciclos plurilingües: 881 99 65 28
 • Correo electrónico: sfp@edu.xunta.gal
 
Servizo de Xestión da Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 881 99 70 95
 • Admisión ciclos FP: 881 99 74 08 - 881 99 65 25 - admision.ciclos@edu.xunta.gal
 • Probas acceso a ciclos: 881 99 74 07 - probas.ciclos@edu.xunta.gal
 • Probas libres para a obtención de títulos de FP: 881 99 74 08
 • Caracterización de equipamentos para FP: 881 99 74 29
 • Xestión de calidade: 881 99 65 27
 • Carnés e habilitacións profesionais: 881 99 65 29
 
Servizo de Relación co Sistema Productivo e Acreditación de Competencias
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 46
 • Formación en centros de traballo (FCT):
   - Normativa e ordenación: 881 99 63 35
   - Accidentes: 981 54 65 40 - fct@edu.xunta.gal
   - Autorizacións excepcionais na realización da FCT: 881 99 63 35
   - Xestión de axudas para a realización da FCT: 981 54 65 40
 • Centros integrados: 881 99 73 31
 • Acreditación de competencias: 981 54 02 19 - acreditacion@edu.xunta.gal
 • Convenios colaboración con empresas e Skills: 981 54 65 36
 • Emprendemento: 981 54 65 64 - eduemprende@edu.xunta.gal
 • Información e orientación profesional:  981 95 78 19 - orientacion.profesional@edu.xunta.gal

 
Enderezo
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela

 
Unidade de atención a centros da educación galega (UAC)
Teléfono: 881 99 77 01