CIFP Paseo das Pontes - Servizos en restauración - 2021