CIFP Ferrolterra - Instalacións de produción de calor - 2021