CIFP Ferrolterra - Deseño en fabricación mecánica - 2021